Fysioterapia

Fysioterapiaa Jyväskylässä

Fysiohieronta tarjoaa huippulaatuista fysioterapiaa Jyväskylässä. Fysioterapia on ihmisen toimintakyvyn parantamista. Yleensä fysioterapian tavoite on kivun tai muun toimintakykyä häiritsevän häiriön poisto. Fysioterapia alkaa toimintakyvyn arvioinnilla, johon kuuluu haastattelu ja tutkiminen. Näiden perusteella luodaan suunnitelma, jolla lähdetään parantamaan asiakkaan toimintakykyä. Fysioterapiassa menetelminä käytetään mm. terapeuttista harjoittelua, manuaalista käsittelyä, ohjausta ja neuvontaa. Asiakkaalla itsellään on fysioterapiassa suuri vastuu, usein asiakas saa omia harjoitteita, joista vastuu on hänellä itsellään.

Leikkausta edeltävä ja leikkauksen jälkeinen fysioterapia

Ennen leikkausta tapahtuva ohjaus ja leikkauksen jälkeen toteutettu fysioterapia nopeuttaa leikkauksesta kuntoutumista. Kuntoutus kannattaa aloittaa jo ennen leikkausta, koska leikkausta saattaa joutua odottamaan pitkäänkin. Fysioterapiassa voidaan esim. parantaa nivelen liikkuvuutta, vähentää turvotusta ja vahvistaa lihaksistoa ärsyttämättä kuitenkaan leikattavaa aluetta.    Leikkauksen jälkeinen fysioterapia on tärkeä osa paranemisprosessia. Oikein ajoitettu ja sopivan tehoinen kuntoutus takaavat parhaan tuloksen. Kuntoutus räätälöidään yksilöllisesti ja huomioiden potilaan henkilökohtaiset edellytykset kuntoutukseen. Fysioterapia aloitetaan yleensä noin kaksi viikkoa leikkauksen jälkeen.

Veteraanikuntoutus fysioterapian avulla

Hierontafysio Laukkanen kuntouttaa myös sotainvaliidejä ja sotaveteraaneja, heidän aviopuolisoitaan. Kuntoutuksen piiriin kuuluvat myös sotalesket ja sotainvalidien lesket, sekä henkilöt, jotka ovat palvelleet sotaan liittyvissä tehtävissä. Kuntoutujan fysioterapia arvioidaan asiakkaan tarpeiden mukaan yksilöllisesti. Veteraanikuntoutus tuo virkistystä henkiseen jaksamiseen hoidollisen puolen lisäksi.

Urheilufysioterapia

Urheilufysioterapia on urheilijoiden ja aktiiviliikkujien terveyden edistämistä. Oleellinen osa sitä on vammojen ennaltaehkäiseminen. Lihashuollon osuus on eri urheilusuorituksissa suuri. Urheilufysioterapiassa tärkeää on liikkeen hallinta ja liikkuvuus, myös lihas- ja nivelkäsittelyt sekä muut fysikaaliset hoidot ovat osa sitä.

MDT- menetelmä (McKenzie menetelmä)


MDT (mekaaninen diagnostisointi ja terapia) on mm. välilevyoireisiin tutkitusti tehokas menetelmä, jossa fysioterapeutti tutkii oireiden käyttäytymistä rangan liikkeiden ja pitkäkestoisten asentojen aikana. Asiakas saa harjoitusohjelman hänen oireiden käyttäytymisen perusteella. Asiakas suorittaa kotiharjoitteet säännöllisesti ja tapaamisten aikana terapeutti tarvittaessa käyttää omia tekniikoita terapian tehostamiseksi.

MDT- menetelmän tavoitteita ovat kivun poisto, palauttaa rangan täydellinen toiminta ja ehkäistä vaivan uusiutuminen sekä oireiden progressiivinen eteneminen. Hoito koostuu specifeistä harjoitteista ja asennonhallinnan opettamisesta. Periaatteena on, että asiakas oppii itse hoitamaan itsensä. Uusien kipuvaiheiden tullessa potilas osaa pystyy itse estämään kivun etenemisen tulevaisuudessa. McKenzie menetelmällä voidaan luotettavasti ja nopeasti määritellä potilaan, jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta.

Mobilisointi


Mobilisointi on yksi manuaalisen terapian muoto, jolla pyritään vaikuttamaan nivelten tai niitä ympäröivien pehmytkudosten toimintahäiriöihin. Mobilisoinnilla voidaan parantaa nivelten, pehmytkudosten ja rajoittuneiden nikamavälien liikettä. Mobilisoinnin tavoitteena on ylläpitää nivelten liikkuvuutta ja ehkäistä kehittyviä jäykistymiä. Nivelen liikerajoituksen seurauksena on useimmiten kipu, joka vähenee nivelen mobilisoinnilla saavutetun liikkumisen myötä.

Faskiakäsittely (Lihaskalvokäsittely)


Lihaskalvo eli faskia ympäröi kehomme lihaksia ja pehmytkudoksia. Faskian rakenne yhdistää kehonosat ja antaa keholle sen ryhdin ja muodon. Lihaskalvojen jännitystilat voivat heikentää esim. aineenvaihduntaa sekä aiheuttaa virheellistä kuormitusta jollekin kehon osalle. Faskiakäsittely poistaa leposärkyä tai kuormituksessa esiintyvää kipua, sekä edistää sidekudoksen paranemista ja poistaa muodostuneita kiinnikkeitä. Faskiakäsittely on hyvä hoitomuoto lihasten jännitystiloissa, jänne- ja nivelsidevaivoissa myös vamman tai leikkauksen jälkihoidossa.

MYFASKIA hoito

MYFASKIA on hoitokonsepti, jossa yhdistetään liike ja manuaalinen terapia. Manuaalisessa hoidossa käytetään myofaskiaalisten triggerpisteiden  ja itämaisten sidekudosmeridiaanien käsittelyä. Liikehoidossa käytetään Lian Qong, Qi Qong ja pilates- tyyppisiä harjoitteita.

Graston- tekniikka


Graston-tekniikka on pehmytkudosten hoitotekniikka, joka alun perin kehitettiin urheilijoiden vammojen ja kiputilojen hoitoon. Se on mullistanut pehmytkudosten akuuttien ja kroonisten vammojen hoidon fysioterapiassa ja lääketieteessä. Tekniikka on ollut Yhdysvalloissa käytössä jo yli 20 vuoden ajan. Graston Technique® perustuu innovatiiviseen hoitotapaan, joka suoritetaan patentoiduilla työvälineillä. Hoito kohdistetaan erikokoisilla ruostumattomilla teräksisillä instrumenteilla lihaskalvoihin ja jänteisiin.

Graston instrumentit ovat erinomaisia myofaskiaalisten (lihaskalvojen) kireyksien ja jännevammojen diagnosointi työkaluja, niiden avulla terapeutti pystyy tehokkaasti arvioimaan kudoksen kireyttä tai vamman laatua. Hoidon tarkoituksena on saada aikaan sidekudoksessa olevan fibroblastin aktivoituminen, jotta se tuottaisi nopeammin ja parempilaatuista tropokollageenia.

Näin paraneminen nopeutuu ja lihaskalvoissa olevat fibroottiset arpikudokset ja kireydet saadaan elastisemmaksi. Hoito on todettu tehokkaaksi hoitomuodoksi mm. lihasten kiinnitysalueiden kiputiloissa, kuten epikondyliiteissa (esim. tenniskyynärpää), jännevammoissa (esim. achillestendiniitti) tai myofaskiaalisissa kireyksissä. Hyviä tuloksia on saatu myös arpien, kiinnikkeiden hoidoissa (leikkausten jälkitilat), pinnetiloissa (esim.TOS-oireyhtymä) sekä akuuttien ja kroonisten nivelsidelsidevammojen hoidossa.

Neuraalikudoksen mobilisaatio

Hermokudoksen liikkuvuus ja aineenvaihdunta voi häiriintyä erilaisista hermoon kohdistuvista paine- ja ahtaumatekijöistä (välilevy, arpikudos, turvotus, jänteiden paksuuntumat, iskuvammat jne.) tai nivelen tai nikaman liiallisesta/liian vähäisestä liikkuvuudesta ( esim. retkahdusvammat, toistoliikkeet, leikkausten jälkitilat) johtuen.

Hermokudoksen heikentynyt toiminta tai aineenvaihdunta koetaan yleensä pistelynä, puutumisena tai särkynä. Neuraalikudoksen mobilisoinnilla pyritään vaikuttamaan itse hermokudoksen toimintaan. Pumppaavilla liikkeillä hermoa liu`utetaan suhteessa sitä ympäröiviin kudoksiin tai sillä pyritään vaikuttamaan hermon sisäiseen aineenvaihduntaan.

Fysikaalinen laserterapia

Laservalo lisää lihasten aineenvaihduntaa, verenkiertoa ja vähentää turvotusta. Laserterapia on hyvä vaihtoehto kivun hoitoon fysioterapiassa. Lääketieteellinen laserhoito perustuu laservalon ominaisuuksiin. Laservalo vaikuttaa solutasolla lihaksiin. Fysioterapiassa laseria käytetään nivel- ja lihasongelmissa, turvotuksen ja erilaisten kipujen hoidossa. Laserhoito on kivuton ja turvallinen hoito. Hierontafysio Laukkasella Laserterapiassa käytetään kotimaisen Diter oy:n valmistamaa Dit Laser hoitolaitetta.

Yksilölliset tukipohjalliset ja alaraaja-analyysi

Jos kärsit kivusta alaraajassa kävelyn, juoksun/ seisomisen aikana tai niiden jälkeen levossa, kannattaa alaraaja tutkia. Kun kipu nilkassa, sääressä, polvessa, lonkassa tai alaselän alueella häiritsee työtä tai liikunnan harrastusta, yksilölliset tukipohjalliset on hyvä vaihtoehto. Yksilöllisillä tukipohjallisilla ohjataan alaraajaa luonnolliseen seisoma-, kävely- ja juoksuasentoon. T

ukipohjalliset vähentävät vääränlaista kuormitusta ja aktivoivat lihaksia. Tyypillisesti hoitosarja pitää sisällään kaksi käyntiä.
Yksilöllisiä pohjallisia tehdessä tehdään aina alaraaja-analyysi. Alaraaja-analyysi on perusteellinen alaraajatutkimus, jossa fysioterapeutti selvittää alaraajakivun syitä. Kipu voi olla mm. polvessa, lonkassa, lantiossa, nilkassa tai jalkaterässä.
Alaraaja-analyysi pitää sisällään:


• Alaraajan rakenteen arviointi ja rakenteellisten poikkeamien selvittäminen
• Nivelten ja lihasten liikkuvuuksien sekä lihasvoiman arviointi
• Toiminnalliset testit
• Liikehäiriöiden selvittäminen
• Yksilöllisen harjoitusohjelman laatiminen
• Fysikaalinen hoito tarvittaessa

Terapeuttinen harjoittelu


Terapeuttinen harjoittelu aktiivista liiketerapiaa, jota käytetään fysioterapiassa. Terapeuttisella harjoittelulla pyritään parantamaan asiakkaan toimintakykyä, vähentää toimintarajoitteita ja parantaa fyysisiä ominaisuuksia. Kuntoutuja osallistuu terapeuttisessa harjoittelussa aktiivisesti omaan kuntoutusprosessiin. Harjoittelun avulla voidaan mm. parantaa asiakkaan kehon hallintaa, lihasvoimaa, kestävyyttä ja nivelten liikkuvuutta.

Kinetic Control


Kinetic Controllin tavoite on tutkimalla löytää kipujen ja toimintahäiriöiden aiheuttajat, joiden avulla voidaan suunnitella yksilöllinen harjoitusohjelma.Ideana Kinetic Control kuntoutusmallissa on, että hallitsematon ja liiallinen liike aiheuttaa kivun. Kipua tuottavan liikkeen paikka ja suunta löydetään haastattelun ja eri testien perusteella.

Harjoitteiden tavoite on palauttaa liikkeen normaali kontrollijärjestelmä kivun lievittymiseksi ja toimintahäiriön korjaamiseksi sekä toimintakyvyn parantumiseksi. Harjoitteet palauttavat ennalleen lihaksen tai lihasten välistä toimintaa ja parantavat liikekontrollia. Se antaa kudoksille aikaa parantua ja ennaltaehkäisee sekä ja vähennetään riskiä uusille kivuille.

Kinetic Control harjoitteilla pystyt palamaan sinun lempiurheilumuotosi tai muun harrastuksen pariin. Kinetic Control kuntoutus toimii lähes koko kehon alueella eri vaivoissa, harjoitteet kohdistuvat yleensä oirealueelle, jossa lihasten hallinta on usein puutteellinen.

Akupunktio


Akupunktio on kiinalainen vanha hoitomuoto, mikä on saavuttanut nykyään vakiintuneen aseman lääketieteellisenä hoitomuotona. Fysioterapeutit hoitavat akupunktiolla enimmäkseen kipua ja rentouttavat lihaksia. Hoitokerrat määritellään vaivan ja asiakkaan tuntemusten mukaan, yleensä vähintään 3-5 kertaa. Akuuteissa vaivoissa jo muutama hoitokerta saattaa antaa avun.

Akupunktion teho kestää hoitokohteesta riippuen tunneista vuosiin.
Yleisimmät hoitosyyt ovat niska-hartiaseudun, selän, päänsäryt sekä migreeni. Hyviä tuloksia on saatu myös olkapääkivuissa, polvi- ja lonkkakulumissa, tenniskyynärpäässä sekä alaraajojen verenkierron tehostamisessa. Akupunktiolla nopeuttaa yleisesti paranemista, jolloin aktiivinen harjoittelu voidaan aloittaa mahdollisimman varhain.


Akupunktion yksi vaikutusmekanismi on niin sanottu porttikontrolliteoria. Voimakas ärsytys estää kipuaistimuksen kulun aivoihin. Akupunktion seurauksena aivoissa endorfiiniä eli mielihyvä-hormonia vapautuu, aineenvaihdunta ja verenkierto lisääntyvät, jonka seurauksena lihakset rentoutuvat. Akupunktio stimuloi mm. CGRP-hormoonin vapautumista laajentaen verisuonia ja toimien tulehduksia estävästi ja näin nopeuttaen paranemisprosessia.

Dry Needling

Dry Needling eli kuivaneulaus on länsimainen hoitomuoto, joka tehdään akupunktioneuloilla. Hoito ei ole kuitenkaan akupunktiohoitoa. Dry Needlingissä neuloilla käsitellään suoraan lihaksen triggerpisteitä. Pisteiden käsittely parantaa kudoksen hapetusta, vähentää turvotusta, parantaa verenkiertoa ja vähentää lihasjännitystä. Dry Needlingissä vaikutus saadaan suoraan kipualueeseen ja sillä voidaan vaikuttaa syvälle kudokseen.

Sähköakupunktio (PENS-hoito)

Sähköakupunktiossa neuloihin yhdistetään matalataajuinen sähkövirta, joka tehostaa hoidon vaikutusta. Erityisesti kroonisten kipujen hoidossa on saatu hyviä tuloksia. Sähköakupunktio on tehokas hoitomuoto mm. kaularangan ja lanneselän kiputiloissa.

LPG-hoidot (Wellbox)


LPG on erinomainen hoitomuoto erilaisiin kehon kipu- ja jännitystiloihin, aineenvaihdunnan ja nestekierron vilkastuttamiseen. Se edistää myös vammojen paranemisprosessia. LPG- hoito tuntuu miellyttävältä ja rentouttavalta, vaikka kyseessä on laitehoito, minkä vuoksi sen eri muodot sopivat melko akuutteihinkin kiputiloihin. LPG on tehokas osa fysioterapiahoitoa.

LPG on kokonaisvaltainen hoitomuoto, jolla voidaan monipuolisesti hoitaa eri kudosongelmia. Kyseessä on imurullausmenetelmä, jota alun perin käytettiin arpien ja palovammojen jälkitilojen hoitoon. Hoitolaite toimii alipaineella, sen motorisoidut rullat muokkaavat ja stimuloivat sidekudosta, jolloin sekä neste- että verenkierto lisääntyvät ja lihas-, iho- ja rasvakudosta muokataan. Aineenvaihdunta lisääntyy ja oire-alue saa ravinteita paranemisprosessiin.


LPG:n käyttöalueeseen kuuluu kolme osa-aluetta:
• terapeuttiset (mm.kipu) hoidot
• sporttihoidot (mm. urheiluvammojen hoito) ja
• esteettiset hoidot (selluliitin/rasvakudoksen hoito).
Näiden lisäksi LPG-hoidon on koettu parantavan unen laatua, virkistävän ja rentouttavan kokonaisvaltaisesti. LPG-hoitoon voit tulla myös fysioterapialähetteellä. Hoitojen vaikuttavuudesta löytyy runsaasti tietoa, käy lukemassa tutkimusartikkeleita osoitteessa www.alasetimport.fi

Kinesioteippaus


Kinesioteippaus on teippausmenetelmä, jota käytetään esim. kivun tai venähdyksen ja siihen liittyvän lihasjännityksen hoitoon. Kinesioteippausta käytetään useimmiten lievittämään kipua, ohjaamaan liikettä tai kehon käyttöä sekä parantamaan asento- ja liiketuntemusta. Samalla kinesioteippaus lisää verenkiertoa ja vähentää turvotusta. Kinesioteippauksella stimuloidaan tuntoaistia. Kinesioteippauksella pyritään vaikuttamaan ihonalaisten pehmytkudosten asentoon. Teipin eriasteisella jännityksellä voidaan kohottaa ihoa, jolloin kudos saa enemmän liikkumatilaa.