Fysio­terapia

Fysioterapiaa Jyväskylässä

Fysioterapia

Fysiohieronta tarjoaa fysioterapiaa Jyväskylässä Fysioterapian keskeisenä tavoitteena on ylläpitää ja parantaa ihmisten toimintakykyä sekä liikkumista.Useimmiten fysioterapian toimenpiteet kohdentuvat synnynnäisen vamman, sairauden, tapaturman tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen fysioterapeuttisen ohjauksen/neuvonnan, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen terapian keinoin.

Kipu- ja oirehoitoina käytetään mm. fysikaalisia hoitoja, esim.sähköhoito,kinesioteippaus/ urheiluteippaus,laserhoito,purentalihasten hierontaa, akupunktio/ Dry Needling, Pens hoito (sähköakupunktio) tai LPG hoito.  Manuaalinen terapia on paljon käytetty osana fysioterapiaa, siinä suosittuja menetelmiä nykypäivänä ovat mm. faskiakäsittely, osteopaattinen käsittely, faskiamanipulaatio, mobilisointi ja manipulaatio. Terapeuttisen harjoittelun menetelmistä käytetään nykyisin paljon Kinetic controll-, MDT-, Spiralistabilaatio- ja TMD- menetelmää.

Fysioterapiassa fysioterapeutti arvioi kuntoutujan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita hänen toimintaympäristössään. Arvioinnin perusteella laaditaan suunnitelma, jonka mukaan fysioterapian hoitolinja valitaan. Fysioterapeutti arvioi tarvittaessa asiakkaan apuvälinetarvetta ja ohjaa niiden käyttöä. Kuntoutujaa pyritään motivoida ja ohjataan ottamaan itse vastuuta omasta terveydestään, toimintakyvystään ja niiden edistämiseen liittyvistä valinnoista yhteistyössä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Varaa aika täältä

Juha on hierojana jatkuvasti osaamistaan kehittävä kokenut ammattilainen. Löytää ongelmakohdat, mutta silti osaa fysioterapeuttina tarkastella kehoa kokonaisuutena. Hankalien niska-hartiaseudun kipujen hoitoon apua olen saanut hieronnan lisäksi Juhalta akupunktion ja asentoa tukevien teippauksien avulla. Häneltä saadut täsmäohjeet lihaskunnon ylläpitoon harjoitusohjelmana ovat olleet tukena arjessa.

Leikkausta edeltävä ja leikkauksen jälkeinen fysioterapia

Ennen leikkausta tapahtuva ohjaus ja leikkauksen jälkeen toteutettu fysioterapia nopeuttaa leikkauksesta kuntoutumista. Kuntoutus kannattaa aloittaa jo ennen leikkausta, koska leikkausta saattaa joutua odottamaan pitkäänkin. Fysioterapiassa voidaan esim. parantaa nivelen liikkuvuutta, vähentää turvotusta ja vahvistaa lihaksistoa ärsyttämättä kuitenkaan leikattavaa aluetta.    Leikkauksen jälkeinen fysioterapia on tärkeä osa paranemisprosessia. Oikein ajoitettu ja sopivan tehoinen kuntoutus takaavat parhaan tuloksen. Kuntoutus räätälöidään yksilöllisesti ja huomioiden potilaan henkilökohtaiset edellytykset kuntoutukseen. Fysioterapia aloitetaan yleensä noin kaksi viikkoa leikkauksen jälkeen.

Varaa aika täältä

Veteraanikuntoutus fysioterapian avulla

Hierontafysio Laukkanen kuntouttaa myös sotainvaliidejä ja sotaveteraaneja, heidän aviopuolisoitaan. Kuntoutuksen piiriin kuuluvat myös sotalesket ja sotainvalidien lesket, sekä henkilöt, jotka ovat palvelleet sotaan liittyvissä tehtävissä. Kuntoutujan fysioterapia arvioidaan asiakkaan tarpeiden mukaan yksilöllisesti. Veteraanikuntoutus tuo virkistystä henkiseen jaksamiseen hoidollisen puolen lisäksi.

Urheilufysioterapia

Urheilufysioterapia on urheilijoiden ja aktiiviliikkujien terveyden edistämistä. Oleellinen osa sitä on vammojen ennaltaehkäiseminen. Lihashuollon osuus on eri urheilusuorituksissa suuri. Urheilufysioterapiassa tärkeää on liikkeen hallinta ja liikkuvuus, myös lihas- ja nivelkäsittelyt sekä muut fysikaaliset hoidot ovat osa sitä.

Varaa aika

MDT- menetelmä (McKenzie menetelmä)

MDT (mekaaninen diagnostisointi ja terapia) on mm. välilevyoireisiin tutkitusti tehokas menetelmä, jossa fysioterapeutti tutkii oireiden käyttäytymistä rangan liikkeiden ja pitkäkestoisten asentojen aikana. Asiakas saa harjoitusohjelman hänen oireiden käyttäytymisen perusteella. Asiakas suorittaa kotiharjoitteet säännöllisesti ja tapaamisten aikana terapeutti tarvittaessa käyttää omia tekniikoita terapian tehostamiseksi.

MDT- menetelmän tavoitteita ovat kivun poisto, palauttaa rangan täydellinen toiminta ja ehkäistä vaivan uusiutuminen sekä oireiden progressiivinen eteneminen. Hoito koostuu specifeistä harjoitteista ja asennonhallinnan opettamisesta. Periaatteena on, että asiakas oppii itse hoitamaan itsensä. Uusien kipuvaiheiden tullessa potilas osaa pystyy itse estämään kivun etenemisen tulevaisuudessa. McKenzie menetelmällä voidaan luotettavasti ja nopeasti määritellä potilaan, jotka hyötyvät mekaanisesta terapiasta.

Varaa aika

Mobilisointi

Mobilisointi on yksi manuaalisen terapian muoto, jolla pyritään vaikuttamaan nivelten tai niitä ympäröivien pehmytkudosten toimintahäiriöihin. Mobilisoinnilla voidaan parantaa nivelten, pehmytkudosten ja rajoittuneiden nikamavälien liikettä. Mobilisoinnin tavoitteena on ylläpitää nivelten liikkuvuutta ja ehkäistä kehittyviä jäykistymiä. Nivelen liikerajoituksen seurauksena on useimmiten kipu, joka vähenee nivelen mobilisoinnilla saavutetun liikkumisen myötä.

Neuraalikudoksen mobilisaatio

Hermokudoksen liikkuvuus ja aineenvaihdunta voi häiriintyä erilaisista hermoon kohdistuvista paine- ja ahtaumatekijöistä (välilevy, arpikudos, turvotus, jänteiden paksuuntumat, iskuvammat jne.) tai nivelen tai nikaman liiallisesta/liian vähäisestä liikkuvuudesta ( esim. retkahdusvammat, toistoliikkeet, leikkausten jälkitilat) johtuen.

Hermokudoksen heikentynyt toiminta tai aineenvaihdunta koetaan yleensä pistelynä, puutumisena tai särkynä. Neuraalikudoksen mobilisoinnilla pyritään vaikuttamaan itse hermokudoksen toimintaan. Pumppaavilla liikkeillä hermoa liu`utetaan suhteessa sitä ympäröiviin kudoksiin tai sillä pyritään vaikuttamaan hermon sisäiseen aineenvaihduntaan. Hoitomenetelmänä neuraalikudoksen mobilisointia käytetään fysioterapiassa käytetään mm.välilevyongelmissa ja erilaisissa hermojuuriongelmissa.

Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttinen harjoittelu aktiivista liiketerapiaa, jota käytetään fysioterapiassa. Terapeuttisella harjoittelulla pyritään parantamaan asiakkaan toimintakykyä, vähentää toimintarajoitteita ja parantaa fyysisiä ominaisuuksia. Kuntoutuja osallistuu terapeuttisessa harjoittelussa aktiivisesti omaan kuntoutusprosessiin. Harjoittelun avulla voidaan mm. parantaa asiakkaan kehon hallintaa, lihasvoimaa, kestävyyttä ja nivelten liikkuvuutta.

Kinetic Control

Kinetic Controllin tavoite on tutkimalla löytää kipujen ja toimintahäiriöiden aiheuttajat, joiden avulla voidaan suunnitella yksilöllinen harjoitusohjelma.Ideana Kinetic Control kuntoutusmallissa on, että hallitsematon ja liiallinen liike aiheuttaa kivun. Kipua tuottavan liikkeen paikka ja suunta löydetään haastattelun ja eri testien perusteella.

Harjoitteiden tavoite on palauttaa liikkeen normaali kontrollijärjestelmä kivun lievittymiseksi ja toimintahäiriön korjaamiseksi sekä toimintakyvyn parantumiseksi. Harjoitteet palauttavat ennalleen lihaksen tai lihasten välistä toimintaa ja parantavat liikekontrollia. Se antaa kudoksille aikaa parantua ja ennaltaehkäisee sekä ja vähennetään riskiä uusille kivuille.

Kinetic Control harjoitteilla pystyt palamaan sinun lempiurheilumuotosi tai muun harrastuksen pariin. Kinetic Control kuntoutus toimii lähes koko kehon alueella eri vaivoissa, harjoitteet kohdistuvat yleensä oirealueelle, jossa lihasten hallinta on usein puutteellinen.

LPG-hoidot (Wellbox)

LPG on erinomainen hoitomuoto erilaisiin kehon kipu- ja jännitystiloihin, aineenvaihdunnan ja nestekierron vilkastuttamiseen. Se edistää myös vammojen paranemisprosessia. LPG- hoito tuntuu miellyttävältä ja rentouttavalta, vaikka kyseessä on laitehoito, minkä vuoksi sen eri muodot sopivat melko akuutteihinkin kiputiloihin. LPG on tehokas osa fysioterapiahoitoa.

LPG on kokonaisvaltainen hoitomuoto, jolla voidaan monipuolisesti hoitaa eri kudosongelmia. Kyseessä on imurullausmenetelmä, jota alun perin käytettiin arpien ja palovammojen jälkitilojen hoitoon. Hoitolaite toimii alipaineella, sen motorisoidut rullat muokkaavat ja stimuloivat sidekudosta, jolloin sekä neste- että verenkierto lisääntyvät ja lihas-, iho- ja rasvakudosta muokataan. Aineenvaihdunta lisääntyy ja oire-alue saa ravinteita paranemisprosessiin.

LPG:n käyttöalueeseen kuuluu kolme osa-aluetta:

  • terapeuttiset (mm.kipu) hoidot
  • sporttihoidot (mm. urheiluvammojen hoito) ja
  • esteettiset hoidot (selluliitin/rasvakudoksen hoito).

Näiden lisäksi LPG-hoidon on koettu parantavan unen laatua, virkistävän ja rentouttavan kokonaisvaltaisesti. LPG-hoitoon voit tulla myös fysioterapialähetteellä. Hoitojen vaikuttavuudesta löytyy runsaasti tietoa, käy lukemassa tutkimusartikkeleita osoitteessa www.alasetimport.fi

Varaa aika täältä

Kinesioteippaus

Kinesioteippaus on teippausmenetelmä, jota käytetään esim. kivun tai venähdyksen ja siihen liittyvän lihasjännityksen hoitoon. Kinesioteippausta käytetään useimmiten lievittämään kipua, ohjaamaan liikettä tai kehon käyttöä sekä parantamaan asento- ja liiketuntemusta. Samalla kinesioteippaus lisää verenkiertoa ja vähentää turvotusta. Kinesioteippauksella stimuloidaan tuntoaistia. Kinesioteippauksella pyritään vaikuttamaan ihonalaisten pehmytkudosten asentoon. Teipin eriasteisella jännityksellä voidaan kohottaa ihoa, jolloin kudos saa enemmän liikkumatilaa.

Fysikaalinen laserterapia

Laservalo lisää lihasten aineenvaihduntaa, verenkiertoa ja vähentää turvotusta. Laserterapia on hyvä vaihtoehto kivun hoitoon fysioterapiassa. Lääketieteellinen laserhoito perustuu laservalon ominaisuuksiin. Laservalo vaikuttaa solutasolla lihaksiin. Fysioterapiassa laseria käytetään nivel- ja lihasongelmissa, turvotuksen ja erilaisten kipujen hoidossa. Laserhoito on kivuton ja turvallinen hoito. Hierontafysio Laukkasella Laserterapiassa käytetään kotimaisen Diter oy:n valmistamaa Dit Laser hoitolaitetta.

Varaa aika täältä